مراحل اخذ پروانه ساختمانی

(رای شما: 0)
در این فایل مراحل، اخذ پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار و استعلام اصناف معرفی می گردد.

ویژگی های محصول

در این فایل مراحل، اخذ پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار و استعلام اصناف معرفی می گردد، که یک نمونه آن به شرح زیر می باشد:

استعلام اصناف

- یک قطعه عکس 4*3

 - فیش نوسازی  

- کپی سند مالکیت  

- کپی اجاره نامه

 - کپی پروانه، پایانکار، بنچاق  

- کپی جواز کسب قبلی

در صورت استیجاری بودن ملک ارائه رضایت نامه مالک الزامی است.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۴,۰۰۰ تومان
مراحل اخذ پروانه ساختمانی
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو