آشنایی با تراکم سطح اشغال و سطح زیربنا

(رای شما: 0)
یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، …

ویژگی های محصول

یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است.  همه ما هر روز چند بار واژه تراکم را می شنویم ولی معنای درست آن را که در معماری و شهرسازی استفاده می شود نمی دانیم. نخستین معنایی که هر کس بعد از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های شهری دارد. به این دلیل این فایل به صورت مفصل به این مساله در شهرهای بزرگ پرداخته و به معنای درست این واژه در معماری و شهرسازی اشاره می کند. سپس  شاخص های کنترل تراکم مانند ضریب سطح اشغال، ضریب سطح زیربنا، شاخص طبقات ساختمانی و تراکم واحد مسکونی را توضیح می دهد.

لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۵,۰۰۰ تومان
آشنایی با تراکم سطح اشغال و سطح زیربنا
غیر رایگان
دیدگاه ها

دیده شو