تجهیزات هوشمند در سرتاسر شهر قرار دارند تا شرایط و اوضاع را اندازه گیری و بررسی کنند. به عنوان مثال، کنتور های هوشمند می توانند میزان مصرف برق، گاز، آب را اندازه گیری کنند. حسگرهای ترافیکی هوشمند می توانند شرایط جاده ها و ازدحام آن ها را گزارش دهند. GPS های هوشمند، مکان دقیق شهر، …
بیشتر بخوانید
تعداد کل موارد: 2