مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: تن
قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ (تومان)
محل تحویل درب پروژه است./استعلام از سنگبری دایان
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: تن
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت این محصول به صورت تن محاسبه میگردد.
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: کیلوگرم
قیمت : ۷۵,۰۰۰ (تومان)
قیمت برای بسته های ۴۰ کیلوگرمی و در انواع مدل و سایزهای مختلف است.
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: تن
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
تحویل محصول در تهران و کرج است.
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: تن
قیمت : ۸۰,۰۰۰ (تومان)
تحویل محصول در محل است.
۱۳۹۷/۵/۱۷
واحد: تن
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ (تومان)
تحویل محصول در محل است.
۱۳۹۷/۵/۱۷
  • ۱
  • از ۱