مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: متر
قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب هایگلاس ایرانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب هایگلاس ترک یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۲,۵۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF مالزی/تایلند/ترک درب MDF اسپانیایی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۱۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب MDF ایرانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۶۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب MDF ترک یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۳,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ترک درب چوب یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۹۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ایرانی درب پلی گلاس ایرانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۲,۸۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ترک درب پلی گلاس آلمانی یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۲,۳۰۰,۰۰۰ (تومان)
بدنه MDF ترک درب MDF مالزی با روکش کره ای یراق درجه یک
۱۳۹۸/۲/۸
واحد: متر
قیمت : ۱,۱۲۰,۰۰۰ (تومان)
لولا گازور آرام بند، ارتفاع دیواری۷۰ سانت با تاج دوبل، صفحه شرکتی ۳ سانت، کف کشو ها ۱۶ میل، نوار بدنه PVC دو میل
۱۳۹۸/۱/۲۸