مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۵۷۰,۰۰۰ (تومان)
فروش همراه با نصب فقط در تهران
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۸۰,۰۰۰ (تومان)
فروش همراه با نصب فقط در تهران
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۷۸۵,۰۰۰ (تومان)
فروش همراه با نصب فقط در تهران
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۸۸۵,۰۰۰ (تومان)
فروش همراه با نصب فقط در تهران
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۲,۱۹۵,۰۰۰ (تومان)
فروش همراه با نصب فقط در تهران
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
واحد: دستگاه
قیمت : ۱,۴۷۰,۰۰۰ (تومان)
قیمت یک دستگاه پکیج میباشد.
۱۳۹۶/۱۰/۱۰
  • ۱
  • از ۱