مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: تایل
قیمت : ۴۲,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز یشمی و قرمز اخرایی موجود است. و هر تایل دارای ابعاد ۹۷*۹۷ سانتی متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز یشمی و قرمز اخرایی موجود است. و هر تایل دارای ابعاد ۹۷*۹۷ سانتی متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۳۶,۰۰۰ (تومان)
محصول درتمامی رنگها موجود است. و هرتایل دارای ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۳۸,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز،قرمزو طوسی موجود است. وهرتایل دارای ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر میباشد.(برای رنگ دلخواه متری ۵۰۰۰تومان اضافه میگردد.)
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۴۲,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز،قرمزو طوسی موجود است. و هر تایل دارای ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر میباشد.(برای رنگ دلخواه متری ۵۰۰۰تومان اضافه میگردد.)
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۴۱,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز یشمی و قرمز اخرایی موجود است. و هر تایل دارای ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۱۱,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز یشمی و قرمز اخرایی موجود است. و هر تایل دارای ابعاد ۵۰*۵۰ سانتی متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
واحد: تایل
قیمت : ۴۴,۰۰۰ (تومان)
محصول در رنگهای مشکی،سبز یشمی و قرمز اخرایی موجود است. و هر تایل دارای ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتی متر میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۵
  • ۱
  • از ۱