مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: مترمربع
قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ۱۰ سال ضمانت میباشد./هزینه ی نصب نیز محاسبه شده است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای مواد اولیه ایرانی است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای مواد اولیه ترک است.
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
واحد: مترمربع
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ (تومان)
این محصول دارای ۱۰ سال ضمانت و anti UV میباشد./برای خریدهای عمده این قیمت قابل مذاکره میباشد.
۱۳۹۶/۱۲/۲۴
  • ۱
  • از ۱