بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه 3 اسب دو پروانه - تک فاز با قدرت 3*2 HPو ارتفاع 64 متر و آبدهی 18(m3/h) شرکت پنتاکس PENTAX

بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه 3 اسب دو پروانه - تک فاز با قدرت 3*2 HPو ارتفاع 64 متر و آبدهی 18(m3/h) شرکت پنتاکس PENTAX ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

قیمت :۶,۳۶۴,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه میباشد.

                                                                              اطلاعات بیشتر در مورد بوستر پمپ

دیده شو