شیشه 8 میل فلوت سفید درجه 2 ۱۳۹۸/۴/۱۵

قیمت :۳۵,۰۰۰ تومان
واحد :متر مربع
توضیحات :

قیمت درب کارخانه و به صورت جام است.

اطلاعات بیشتر در مورد شیشه فلوت

قیمت شیشهشیشه فلوتجام شیشهتامین کنندگانشیشه