شیشه 2.2 میل فلوت سفید درجه 1 ۱۳۹۷/۵/۱۶

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
واحد : متر مربع
توضیحات :

قیمت درب کارخانه و به صورت جام است.

اطلاعات بیشتر در مورد شیشه فلوت

قیمت شیشه شیشه فلوت جام شیشه تامین کنندگان