لوله گاز کچو با قطر 1.4-1 و ضخامت 2.5mm

لوله گاز کچو با قطر 1.4-1 و ضخامت 2.5mm ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

قیمت :۳,۰۹۰ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این محصول دارای طول 6 متر است.

دیده شو