بلوک سفال سقفی ارتفاع 25 درجه 1 یزد در ابعاد 40*25*20 یزد گنبد ۱۳۹۷/۲/۱۸

قیمت :۹۵۰ تومان
واحد :قالب
توضیحات :

قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.

اطلاعات بیشتر در مورد بلوک سفالی

یزد گنبدبلوک سفال تیغه ایبلوکبلوک سفالیتامین کنندگانمصالح بنایی