بلوک سفال سقفی ارتفاع 25 درجه 1 یزد در ابعاد 40*25*20 یزد گنبد ۱۳۹۷/۲/۱۸

قیمت : ۹۵۰ تومان
واحد : قالب
توضیحات :

قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.

اطلاعات بیشتر در مورد بلوک سفالی

یزد گنبد بلوک سفال تیغه ای بلوک بلوک سفالی تامین کنندگان مصالح بنایی

محصولات و نقشه های اجرایی