بلوک همیشه آشنای لیکا با ضخامت 20،دیواری تو خالی ته پر(نیمه دو جداره) در ابعاد 20*19*24 سانتی متر ۱۳۹۷/۹/۱۱

قیمت :۱,۷۸۰ تومان
واحد :قالب
توضیحات :

قیمت محصول بر اساس تحویل درب کارخانه است.

اطلاعات بیشتر در مورد بلوک سبک

بلوک های صنعتیانواع بلوکبلوک لیکابلوکبلوکبلوک aacبلوک سبکتامین کنندگانمصالح بنایی

محصولات و نقشه های اجرایی