لوله پوشفیت 110-3000 نیوفلکس اصفهان

لوله پوشفیت 110-3000 نیوفلکس اصفهان ۱۳۹۷/۹/۱۴

قیمت :۱۱۳,۰۷۷ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.

دیده شو