آجر فشاری 20× 10× 5/5

آجر فشاری 20× 10× 5/5 ۱۳۹۶/۸/۲۷

قیمت :۵۰,۰۰۰ تومان
واحد :تن
توضیحات :

قیمت درب کارخانه (هر تن بین 500 تا 520 قالب است.)

اطلاعات بیشتر در مورد آجر فشاری

دیده شو