لوله پوشفیت 50-2000 نیوفلکس اصفهان

لوله پوشفیت 50-2000 نیوفلکس اصفهان ۱۳۹۷/۹/۱۴

قیمت :۲,۲۳۵ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.