لوله پوشفیت 50-1000 نیوفلکس اصفهان

لوله پوشفیت 50-1000 نیوفلکس اصفهان ۱۳۹۷/۹/۱۴

قیمت :۱۲,۹۵۰ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.