لوله پوشفیت 50-500 نیوفلکس اصفهان

لوله پوشفیت 50-500 نیوفلکس اصفهان ۱۳۹۷/۹/۱۴

قیمت :۷,۰۸۶ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.