بارانی تابلو استیل 100 در 120 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 100 در 120 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.