بارانی تابلو استیل 100 در 120 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 100 در 120 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو