بارانی تابلو استیل 80 در 100 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 80 در 100 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.