بارانی تابلو استیل 70 در 90 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 70 در 90 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.