بارانی تابلو استیل 60 در 80 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 60 در 80 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.