بارانی تابلو استیل 50 در 60 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 50 در 60 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.