بارانی تابلو استیل 40 در 60 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 40 در 60 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.