بارانی تابلو استیل 30 در 40 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 30 در 40 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو