بارانی تابلو استیل 30 در 40 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع

بارانی تابلو استیل 30 در 40 دارای سقف شیروانی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.