استیل تابلو برق 100 در 120 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 100 در 120 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو