استیل تابلو برق 100 در 120 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 100 در 120 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.