استیل تابلو برق 80 در 100 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 80 در 100 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.