استیل تابلو برق 70 در 90 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 70 در 90 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.