استیل تابلو برق 60 در 80 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 60 در 80 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.