استیل تابلو برق 50 در 70 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 50 در 70 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.