استیل تابلو برق 50 در 70 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 50 در 70 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو