استیل تابلو برق 40 در 60 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 40 در 60 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.