استیل تابلو برق 40 در 50 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 40 در 50 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.