استیل تابلو برق 30 در 40 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

استیل تابلو برق 30 در 40 با نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.