تابلو برق بارانی 50در60 گروه صنعتی پارس صنایع

تابلو برق بارانی 50در60 گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۲۰۱,۵۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.