تابلو برق بارانی 40در50 گروه صنعتی پارس صنایع

تابلو برق بارانی 40در50 گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۱۳۴,۶۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو