تابلو برق بارانی 25در30 گروه صنعتی پارس صنایع

تابلو برق بارانی 25در30 گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت : ۷۹,۳۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.