طرح ریتال تابلو برق 100 در 120 با ورق 1.5و نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

طرح ریتال تابلو برق 100 در 120 با ورق 1.5و نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو