طرح ریتال تابلو برق 70 در 90 با ورق 1.5و نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع

طرح ریتال تابلو برق 70 در 90 با ورق 1.5و نوار آبندی گروه صنعتی پارس صنایع ۱۳۹۷/۱۰/۵

قیمت :۵۷۰,۰۰۰ تومان
واحد :دستگاه
توضیحات :

قیمت یک دستگاه تابلو برق میباشد.

دیده شو