4×1 سیم ارت صائب

 4×1 سیم ارت صائب ۱۳۹۷/۳/۲۱

قیمت :۱۷۶,۰۰۰ تومان
واحد :متر
توضیحات :

قیمت به صورت عمده وبرای 100 متر میباشد. قیمت سیم و کابل با توجه به قیمت مس در همان روز است.

دیده شو