سیم مفتول سایز 70*1

سیم مفتول سایز 70*1 ۱۳۹۸/۲/۲۸

قیمت :۷۳,۸۶۸ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل دامغان بهفر

دیده شو