سیم مفتول سایز 50*1

سیم مفتول سایز 50*1 ۱۳۹۸/۲/۲۸

قیمت :۵۲,۵۲۲ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل دامغان بهفر

دیده شو