سیم مفتول سایز 35*1

سیم مفتول سایز 35*1 ۱۳۹۸/۲/۲۸

قیمت :۳۷,۶۱۴ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل دامغان بهفر

دیده شو