سیم مفتول سایز 25*1

سیم مفتول سایز 25*1 ۱۳۹۸/۲/۲۸

قیمت :۲۷,۹۰۹ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل دامغان بهفر

دیده شو