سیم مفتول سایز 16*1

سیم مفتول سایز 16*1 ۱۳۹۸/۲/۲۸

قیمت :۱۷,۸۴۵ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل دامغان بهفر

دیده شو