سیم افشان سایز 6

سیم افشان سایز 6 ۱۳۹۸/۲/۲۵

قیمت :۴,۳۵۰ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

دیده شو