سیم افشان سایز 4

سیم افشان سایز 4 ۱۳۹۸/۲/۲۵

قیمت :۲,۹۵۰ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

دیده شو