سیم افشان سایز 2.5

سیم افشان سایز 2.5 ۱۳۹۸/۲/۲۵

قیمت :۱,۹۰۰ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

دیده شو