سیم افشان سایز 1.5

سیم افشان سایز 1.5 ۱۳۹۸/۲/۲۵

قیمت :۱,۱۷۰ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

دیده شو