سیم افشان سایز 1

سیم افشان سایز 1 ۱۳۹۸/۲/۲۵

قیمت :۸۲۰ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل خراسان (افشارنژاد)

دیده شو